У  суштини, мислим да у Србији нема озбиљније институције која се бави педагошким радом кроз драмске процесе од Базаарта. Уместо мојих коментара дајем Вам извод са сајта организације:

БАЗААРТ је организација уметника из Србије и региона Западног Балкана, са седиштем у Београду, која има за циљ развој савремених извођачких уметности и њихов дијалог са друштвом.

БАЗААРТ је осмишљен као база за сарадњу уметника, уметничких група и стручњака у земљи и региону, на пројектима који негују интердисциплинарно истраживање, уметнички рад и едукацију у области извођачких уметности.

Посебну пажњу БАЗААРТ посвећује младима као учесницима у култури.

БАЗААРТ је посвећен партнерској сарадњи и заједничким пројектима са уметницима на европском простору, с посебним акцентом на региону Западног Балкана. Кроз регионалну мрежу, БАЗААРТ доприноси развоју уметника, публике, уметничке комуникације, сарадње и размене, и делује на унапређење социјалних токова на овим просторима. БАЗААРТ је проистекао из рада Позоришта одрастања које је основано 1991. у оквиру Клуба драмских комуникација Центра за културу Стари Град. Позориште одрастања је једна од првих група чланица Центра за драму у образовању и уметности ЦЕДЕУМ.
Позориште одрастања је учествовало у бројним домаћим и међународним пројектима: Добро дрво – подржано од стране Инге Фоундатион; Седам боја дуге – радионице са младима са специјалним потребама; Циклус радионица са младима из избегличких кампова ЦРИЦ Интернатионал, финансиран од стране УНДП; Игром против насиља у оквиру програма Уметност за друштвене промене Европске фондације за културу итд.
Једна генерација уметника и стручњака је 2002. године основала БАЗААРТ као нестраначку, невладину и непрофитну организацију.

 

Три године уназад Базаарт са партнерима организује и велику националну конференцију посвећену позоришту и образовању, покушавајући на тај начин да институционализује, између осталог и увођење драмског процеса као наставног метода у школама. Ове године конференција је била у мају и чини ми се, то је једино место где ми, просветни радници, можемо да имамо увид у новине у позоришном изразу из угла драмских педагога, али се и сами огледамо и упознамо међусобно. То можемо сви ми, којима је позоришни израз близак и користимо га у школском процесу, а да не говоримо искључиво о раду драмских секција нас професора књижевности. Видимо где смо као драмски педагози, добијемо нове идеје и научимо …много тога.

Ове године конференција је била под паролом УЧЕСТВУЈ! Стваралачка партиципација у уметности и образовању. Одвијала се од 12. до 14. маја у Београду.

Овогодишња конференција била је намењена и наставницима и драмским уметницима, јер је стваралачка партиципација заједнички именитељ и савременог позоришта и образовања. Стваралачка партиципација настаје када учесницима омогућимо да активно учествују не само у усвајању, већ и у креирању садржаја. Ова високо демократска пракса мења лице и позоришта и образовања, јер директивно вођење процеса учења и стварања замењује сарадничким, партнерским, а рецептивно учење и интерпретацију преображује у дијалог и интерактивни рад. О стваралачкој партиципацији у уметности и образовању говорили су водећи драмски уметници и образовни стручњаци и практичари из Србије, Хрватске, Велике Британије и Мађарске. Бројни сегменти конференције (представе, презентације књига, радионице и постер презентације) допринели су разумевању креативног партиципативног приступа и понудити одговоре на више занимљивих питања: Како и зашто се сусрећу савремено позориште и образовање
Зашто амбициозни и посвећени наставници треба да познају позориште, а уметници образовне процесе
Да ли је сваки креативни рад истовремено и развојни, педагошки процес
Како широка зона драмског педагошког рада омогућује да створимо активне образовне и креативне ситуације где подржавамо учење градива, грађење вредносних ставова и оснаживање за живот. (из програма конференције)

Обзиром на вишедеценијско професионално праћење, прво као новинар, а касније као педагог и професор у средњој школи, позоришне уметности, могу да тврдим да су се на сцени Дечијег културног центра, малог позоришта Душко Радовић и Битеф театра (те стручњака Цедеума као партнера Базаарта) појавили, за ове три године, скоро сви најбољи практичари ових простора, и са једне и са друге стране, и из сфере позоришта и из сфере образовања.

Пројекат је огроман, пажљиво планиран, траје целе године са својим разноврсним сегментима. Прошле школске године сте на пример, једном недељно могли у простору Дечијег културног центра тематски , бесплатно, ако сте просветни радник да учествујете у многобројним позоришним радионицама, или се само посаветујете у раду своје школске представе или пројекта. Већ две сезоне уназад, Базаарт има и акредитоване семинаре који могу да се одвијају по школама. Као председник свог актива исти сам предложила ове школске године управи своје школе. Сви знате да је сад право време за то! 

А ево и једног дела општих и специфичних циљева које нуде семинари Базаарта:

Од драмске радионице до школске представе – Водич кроз креативни драмски процес (компетенција К3, 16 бодова, 30 учесника)

Оснажити наставнике да овладају техникама креативне драме; Развијају драмске форме на часу и у ваннаставним активностима; Развијају школске представе; Укључе ученике у спонтано драмско стваралаштво и подстичу креативност, аутентичност, изражавање и самопоштовање и тиме целовит лични развој ученика; Активно укључе ученике у процес сазнавања и рефлексије, охрабре различите индивидуалне стилове учења и тиме омогуће боља образовна постигнућа; Кроз креативне активности граде однос поверења и поштовања са сваким појединачним учеником и са ученицима као групом, негују асертивну комуникацију и дух сарадње и солидарности међу ученицима; Развијају сараднички и инклузиван етос у школи и интензивнију сарадњу са средином.

Оспособити наставнике да воде драмске активности у школи и креирају квалитетне школске представе, али и заинтересују и укључе шири круг ученика у драмско стваралаштво које омогућава активно, индивидуализовано учење и развија тоничку културу школе.

Креативни драмски процес; Модел радионица; Почетак процеса; Креативни драмски рад са личним материјалима; Обрада личних материјала; Основни елементи драме, креативност и елементи драмске ситуације; Драмска игра и анализа драмске структуре; Од приватног до сценског говора; лик као репрезент етичког принципа; сценска изражајност и важне одлике лика; Драмска прича 1; Драмска прича 2

Циљна група су наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Спиритус мовенс овог огромног пројекта је др Сунчица Милосављевић са огромним бројем сарадника. Са сајта Базаарта можете скинути и зборник радова са две конференције (2015. и 2016) као и неколико стручних издања. Издвајам Водич кроз креативни драмски процес и Приручник за интеркултурално учење кроз драму.

Волим позориште!

Узгред, спремам се да урадим са колегама и децом у мојо школи Народног посланика у октобру. И још нешто, супер и никад виђено, ван школе, ако упали.

Држите ми фиге!