33923463_1659644164140316_6675153294299496448_o.jpgОригинал на сајту Улице за бициклисте  

3. јуна 2018. године биће обележен први званични Светски дан бицикла

 

Зашто славити бицикл?

Бицикл је једноставан, приступачан, поуздан, чист и еколошки прихватљив одржив превоз.
Бицикл може послужити као средство за развој и као средство не само за транспорт, већ и за приступ образовању, здравственој заштити и спорту.
Синергија између бицикла и корисника подстиче креативност и друштвени ангажман и даје кориснику непосредну свест о локалном окружењу.
Бицикл је симбол одрживог превоза и преноси позитивну поруку за подстицање одрживе потрошње и производње и позитивно утиче на климатске услове.

Светски дан бицикла:

Подстиче државе чланице да посвете посебну пажњу бициклу у унакрсним стратегијама развоја и укључе бицикл у међународне, регионалне, националне и поднационалне развојне политике и програме;

Подстиче државе чланице да побољшају безбедност на путевима и интегришу их у планирање и пројектовање одрживе мобилности и транспортне инфраструктуре, посебно кроз политике и мере за активну заштиту и промоцију сигурности пешака и мобилности у бициклизму, с циљем ширења здравствених резултата, посебно превенције повреда и незаразних болести;

Подстиче заинтересоване стране да нагласе и унапреде употребу бицикла као средства за подстицање одрживог развоја, јачање образовања, укључујући физичко образовање, за децу и младе, промовисање здравља, спречавање болести, промовисање толеранције, међусобно разумевање и поштовање и омогућавање социјалне укључености и култура мира;
Подстиче државе чланице да усвоје најбоље праксе и средства за промоцију бицикла међу свим члановима друштва и у том погледу поздравља иницијативе за организовање вожње бициклом на националном и локалном нивоу као средство за јачање физичког и менталног здравља, благостања и развоја културe бицикла у друштву.

 


Него, возите ли Ви бицикл?

Ако не, крајње је време да почнете.

 

Насловна фотографија: 86. Београдска Критична маса – Пикник на Савском насипу
26.5.2018.
фотографија: Богдан Спасојевић