https://wetransfer.com/ za slanje većih videa, ako ne možete da ga podignete na mail koji je u virtuelnoj učionici