ВЕЛИКА 
Великим почетним словима се пишу властита имена, и то:
а) лична имена и презимена: Милорад, Здравко, Ана, Јована, Петровић, Сувајџић,
Јовановић;
б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају или су срасли с именом и постали његов
саставни део: Миша, Гоца, Јован Јовановић Змај, Душан Силни, Ричард Лављег Срца, Петар
Велики;
в) имена божанстава: Јупитер, Афродита, Зевс, Аполон;
г) имена животиња и грађевина: Шарац, Јаблан, Вучко, Сава центар, Криви торањ у Пизи;
д) имена припадника народа: Србин, Црногорац, Мађар, Грк;
ђ) имена становника градова, крајева, земаља, држава, континената: Новосађанин,
Пироћанац, Нишлија, Бачванин, Југословен, Европљанин, Аустралијанац;
е) имена небеских тела: Сунце, Земља, Месец, Кумова слама, Марс, Венера;
ж) имена континената, држава, насељених крајева и места (све речи у њима осим везника и
прилога): Европа, Србија, Црна Гора, Хорвешка, Мачва, Далмација, Лика, Београд, Тршић,
Нови Сад, Босна и Херцеговина, Брод на Купи, Јужна Америка, Двор на Уни;
з) имена мора, река, језера, планина и друга географска имена: Дунав, Палић, Копаоник,
Морава, Јадранско море, Фрушка гора, Плитвичка језера, Балканско полуострво; ако се
састоје из више речи, пишу се великим почетним словом само прве речи, а друге само ако су
властите именице: Јужна Морава, Бели Дрим.
и) имена улица и тргова: Студентски Трг, Железничка улица, Београдска улица; ако се
састоје из више речи само се прва реч пише великим словом а остале малим словом изузев
властитих имена: Булевар Николе Тесле, Улица Петра Петровића Његоша;
ј) имена празника: Божић, Ускрс, Бајрам, Ђурђевдан, Нова година, Први мај;
к) називи установа, предузећа, друштава: Матица српска, Основна школа „Младост“,
Војвођанска банка, Београдско драмско позориште, Српско певачко друштво, Спортско
друштво „Партизан“, Медицински факултет у Београду, Организација уједињених нација;
л) називи књига, часописа, новина, књижевних дела: Општа енциклопедија, Наш језик,
Борба, На Дрини ћуприја, Свет компјутера;
љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ов, -ев, -ин: Марков,
Милошев, Марин, Босанчева, Београђанкина, Југословенов.
1
Великим почетним словом се пише:
а) прва реч у реченици:
Спушта се ноћ. Ледена киша добује у прозоре. Где су људи? Нема живе душе! Улице су
пусте.;
б) прва реч после две тачке када је управни говор међу наводницима:
Ал’ говори Муса Арбанаса:
„Приђи, Марко, не замећи кавге,
ил’ одјаши да пијемо вино…“;
в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља у новом реду, и то без обзира да ли се
иза наслова ставља зарез или узвичник:
Драга мама,
Твоје писмо сам примила тек јуче иако…
или
Драга Љиљо!
Молим те, немој се љутити што се ретко јављам…
Великим почетним словом пишу се заменице Ви и Ваш из поштовања према особи којој се
пише:
Драги наставниче, Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. На путу смо се
држали Ваших препорука…

Правопис српског језика
Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица

Издавач Матица српска Нови Сад
Књига коју Министарство просвете препоручује као службени правопис српског језика.

Ово је уједно и једини правопис који се може сматрати важећим за српски језик (пошто постоје и правописи других аутора, али они се не сматрају званичним, јер их није препоручило Министарство, ни Одбор за стандардизацију српског језика).

Ради се о књизи коју би требало да има свако коме је стало да говори и пише стандардним српским језиком, укључујући медије, преводиоце, лекторе, наставнике и друге којима је занимање уско повезано с језиком и језичком културом.

Pravopis

Издање из 2017. допуњено.

ДОПУНААААААА

Драги моји прваци….Хе,хе. Ето прилике да научите нешто ново. За ово ћу Вас смарати…само тако.

Кратко упутство како писати текстове у Wordu а не у …бележници!!!

Иза сваке речи и знака интерпункције (тачка, зарез, упитник, узвичник, две тачке, тачка зарез) треба ставити један размак;
• знакови интерпункције пишу се одмах иза речи које им предходе, као и знакови који следе након броја (%,°);
• ознаке мерних јединица и ознаке валуте одвајају се једним размаком од броја који им предходи;
• наводници на почетку навода пишу се уз реч која следи, а на крају уз реч која предходи;
• иза речи пре објашњења у загради иде један размак, после отворене заграде одмах се куца текст – без размака између заграде и речи, а затворена заграда иде одмах после последње речи у загради. После затворене заграде куца се или знак интерпункције или размак ако следи реч.
• када се ради о сложеници цртица се пише заједно са речима између којих стоји (друштвено-економски), а одвојено ако се користи у неку другу сврху;
• ако се датум пише арапским бројевима иза сваког броја пише се тачка и ставља размак (нпр. 29. 01. 2008.)

Текст на страни треба да је удаљен по 2,5 цм од горње и доње, 3 цм од леве (због коричења) и 2 цм од десне ивице папира величине А4 (297 џ 210 мм). Свако поглавље почети  на новој страни. Стране нумерисати по средини или са десне стране, на врху или при дну стране. Уколико се користе фусноте нумерацију треба поставити на врху због прегледности. Прва страна се не нумерише. За писање рада треба користити стандардне фонтове типа Times New Roman величине 12 тачака. Проред између редова је 1 или 1,5 .Да би се нагласиле кључне речи слова се могу подебљати, искосити или подвући.

Домаћи. Имате две недеље. Састав на тему: Планета дише у истом ритму. Поштујте правопис. И упутства за писање онлајн. Састави у прилогу у мејлу.

IMG-dacf045afeaa1dbae2b471cb4ff9ba98-V