Састављено се пишу:

а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења, на пример: Београд (Београда, Београду), голорук, пароброд, писмоноша, бездушан, југозападни, преполовити, извући;

б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу се одвојено; на пример: Новосађанин (према Нови Сад), Белоцркванка (према Бела Црква), Бјелопољац (према Бјело Поље);

ц) присвојни продеви изведени од назива места ако се састоје од две акцентоване речи, нпр. горњомилановачки (према Горњи Милановац), јужноамерички (према Јужна Америка), кривопаланачки (према Крива Паланка);

ч) речца не уз именице и придеве с којима сраста у сложенице, на пример: – незнање, нечовек, незахвалност, незналица, небрига, непријатељ – непознат, неприродан, незрео, неписмен, невелик, невидљив;

ћ) сложени прилози као: малопре, покадшто, гдекад, гдегде, наједном, напамет, отприлике, снеруке и предлози: поврх, наместо, украј, уочи, подно;

д) речца нај- у суперлативу описних придева, на пример: најлепши, најлакши, најбољи, најјачи, најједноставнији.

С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице, ако сваки од саставних делова чува свој акценат и ако се први део не мења по падежима. Тако се пишу:

а) вишечлани називи места, на пример: Херцег-Нови (из Херцег-Новог, у Херцег-Новом), Иванић-Град;

б) две именице од којих једна одређује другу, а заједно означавају један појам, на пример: баш-чаршија, радио-аматер, рак-рана, ауто-пут, генерал-мајор, генерал-потпуковник;

Растављено се пишу:

а) речца не у одричним облицима глагола, на пример: не знам, не верују, не долазимо, не питај, не може; изузетак су одрични глаголи нећу, немам, немој, нисам; 

б) одричне заменице нико, ништа, никоји, ничији, никакав, кад се употребљавају с предлогом, на пример: ни за кога, ни са ким, ни у чијем, ни пред каквим, ни за којим;

ц) речца ли уз глаголе у упитним реченицама, нпр. Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то? и у упитним реченицама са да, на пример: Да ли би ми помогла? Да ли имаш новца?

Правопис српског језика
Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица

Издавач Матица српска Нови Сад
Књига коју Министарство просвете препоручује као службени правопис српског језика.

Ово је уједно и једини правопис који се може сматрати важећим за српски језик (пошто постоје и правописи других аутора, али они се не сматрају званичним, јер их није препоручило Министарство, ни Одбор за стандардизацију српског језика).

Ради се о књизи коју би требало да има свако коме је стало да говори и пише стандардним српским језиком, укључујући медије, преводиоце, лекторе, наставнике и друге којима је занимање уско повезано с језиком и језичком културом.

Pravopis

ДОПУНААААААА

 

Кратко подсећање како писати текстове у Wordu а не у …бележници!!!

Repetitio est mater studiorum (хе,хе)

Иза сваке речи и знака интерпункције (тачка, зарез, упитник, узвичник, две тачке, тачка зарез) треба ставити један размак;
• знакови интерпункције пишу се одмах иза речи које им предходе, као и знакови који следе након броја (%,°);
• ознаке мерних јединица и ознаке валуте одвајају се једним размаком од броја који им предходи;
• наводници на почетку навода пишу се уз реч која следи, а на крају уз реч која предходи;
• иза речи пре објашњења у загради иде један размак, после отворене заграде одмах се куца текст – без размака између заграде и речи, а затворена заграда иде одмах после последње речи у загради. После затворене заграде куца се или знак интерпункције или размак ако следи реч.
• када се ради о сложеници цртица се пише заједно са речима између којих стоји (друштвено-економски), а одвојено ако се користи у неку другу сврху;
• ако се датум пише арапским бројевима иза сваког броја пише се тачка и ставља размак (нпр. 29. 01. 2008.)

Текст на страни треба да је удаљен по 2,5 цм од горње и доње, 3 цм од леве (због коричења) и 2 цм од десне ивице папира величине А4 (297 џ 210 мм). Свако поглавље почети  на новој страни. Стране нумерисати по средини или са десне стране, на врху или при дну стране. Уколико се користе фусноте нумерацију треба поставити на врху због прегледности. Прва страна се не нумерише. За писање рада треба користити стандардне фонтове типа Times New Roman величине 12 тачака. Проред између редова је 1 или 1,5 .Да би се нагласиле кључне речи слова се могу подебљати, искосити или подвући.

Домаћи. Имате две недеље. Састав на тему: Планета дише у истом ритму. Поштујте правопис. И упутства за писање онлајн. Састави у прилогу у мејлу.

IMG-dacf045afeaa1dbae2b471cb4ff9ba98-V