https://forms.gle/TZQGAiN6EBXFyX4WA

последњи задатак за ову годину. обавезан за све ученике. срећно