Stoga su oni koji su vešti u primeni neuobičajenih načina borbe, beskrajni poput neba i zemlje, nepresušivi poput velikih reka. Kada dodju do kraja, oni sve počinju iznova, kao dani i meseci; oni umiru i vskrsavaju, nalik na četiri godišnja doba.

U muzičkoj skali ima samo pet tonova, ali zato postoji toliko kombinacija tonova da ih je nemoguće sve odslušati. Postoji samo pet osnovnih boja, ali su njegove varijacije toliko brojne da ih je nemoguće sve videti. Postoji samo pet osnovnih ukusa, ali je njhovih varijacija toliko puno da ih je nemoguće sve okusiti. U bici postoje samo dve vrste juriša, neuobičajeni iznenadni napad i uobičajeni otvoreni napad, ali njihovih kombinacija zato ima bezbroj. Neuobičajeno i uobičajeno su uzajamno uslovljeni, poput kakavog kruga bez početka i kraja – ko bi ih mogao iscrpeti?

Učitelj Sun, Umeće ratovanja u prevodu Tomasa Klirija