„Znači sad ste Vi, pisci fantastike u modi?“Pita me Robota,skoro zainteresovano.

Klimam glavom, pokušavajući da navučem masku preko nosa. Opet mi je narastao.

„Dok sam bila u modu pretraga, naišla sam na novi virus. Hoćeš da ga pustimo?“

Gledam Robotu zaprepašćeno i uplašeno.

„Što se čudiš? Više puta sam ga proverila. Izgleda da je prvoklasan world eater. Dobro će ti doći za novu priču.“

„Pa, hajde“, kažem skoro nemarno.

„Dobro. Samo nemoj da ga se uplašiš“, brižna je Robota.