cam00419.jpgApril je tek počinjao… Bio je to trenutak kada je zamorna, bolešljiva i preduga baba Marta konačno povukla svoje pipke u skute blatnjave i vlažne od kiše i brljavih krpetina sivog snega. Šetali smo, u rano jutro, moj veliki crni pas i ja. Kroz pojas zelenkada, nekoliko narcisa sasvim neverovatno izđikalih, van bilo kakvog uređenog baštališta, sitnih ljubičastih cvetića i maslačaka krupnih kao velike oči sunca. Kroz tunel nekolikih japanskih trešanja, na obzorju pored crkvenog zvonika, svitalo je. Sunce se prućilo ogromno, raskošno rumeno i mlado. Tako mlado.

Veliki crni pas me je pogledao zadovoljno i rekao: Lepo je.

Mahnuo je repom i nastavio: Možda sve bude kako treba.

Pogledala sam ga i uhvatila za šapu. Stisnula sam šipke i klimnula glavom: Sunce se ponovo rađa. 

Oboje smo duboko udahnuli.