Ja smem.

Ja smem.

Ja smem.

Mali ljudi.

Male žene.

Male ljubavi.

Prazan tekst.

Pacijent je izdahnuo.