Gađa snagom mlade krvi

iz svemira,

odakle se gubi granica horizonta.

Precizno, target istražen

sa krive strane ogledala

iz izvora bliskog, Vama nepoznatog.

Vi bi isto tako, ali ne znate.

Kao što ni ja ne znam Vas.

Distinkciju ste konačno učinili nebitnom.

Kako i treba da bude kada je reč o ljubavi.

Duvali ste u Hiperboreju,

a tamo je bila Itaka.

Jer smo na vratima besmrtnosti

sa izvorom večne mladosti i kamenom mudrosti.

Pogođeni, ali ne ubijeni.

O ljubavi javno, ne govorim.

Samo sam u tekstu lepo vaspitana.