1.

Slušajte gospodine, ovo jesu mali oglasi za upoznavanje, ali Vi ste gospodine oženjen. Ovo je za samce. I vidim da ste obesili sliku sa devojčicom…

A Vaša ćerka?

Izvinite, ipak,ispunite naš anketni listić.

Prvo pitanje: Šta mislite o dečijoj pornografiji?

Izvinite, molim Vas. Pa pitam, nemojte se vređati, molim Vas.

Nemojte da nas tužite…Mi ovo legalno…

Planirate razvod, kažete, u utorak?

Šifra?

Rukovodeći kadar

2.

Ne znam šta je ovo danas. Gospodine, bioskop za odrasle je u susednom ulazu. Pogrešili ste. Oženjen, pa još nudite spisak bolesti.

Pa moralne norme. Šta, imate i zahteve?

Šta,da bude časna i poštena? I u Vas da gleda?

A volite porno?

Bioskop, je kažem u susednom ulazu.

Šta kažete, šifra?

Trener 

Mora da se šalite.

Kažem, bioskop je u komšiluku.

Tu – tu tu – tu, tu – tu.

3.

„Par lavora, tri kante“…Šta Vam je to?

A, govorite strane jezike? To je italijanski?

Lepo, lepo.Volimo takve, koji vešto barataju…

Šifra?

Jebem samo stočni fond 

4.

„Vreme je za umiranje.“

Kakva vam je to šifra?

A, nije šifra.

Životni stav? Nemojte molim Vas, bilo bi strašno…

A šifra?

Ostrvo, mogucnost


Vi ste vizionar?

Ili Vi gospodine?

Da li ste Vi, možda?

Vizionar, jesam.