Prva istinski ozbiljna stvar koju su mi pokazali, meni tako zapitanoj nad egzistencijom Velike zemlje, desila se sledeći dan. Bila sam sa svežim modricama od zabave prethodno veče, iz koje me je izvuklo obezbeđenje kockarnice, u ranim jutarnjim časovima, ako se išta moglo tumačiti kao jutro na Godzilli.

Najveća koncentracija siromaštva i gladi na Zemlji je bila vezana za Južnu Aziju i subsaharski pojas Afrike. Zemlja, stara Majka, nije morala da čeka 2070. da bi se u lancu ishrane desila katastrofa. Već se 2030, desio pad od 30 % u proizvodnji kukuruza usled klimatskih promena. Pad od 30% u kontekstu povećanja populacije bio je strašna kriza hrane. Na tv smo, onom klasičnom, kakav je tada još postojao, gledali kako druga deca umiru od gladi. Ja sam tada bila mala, ali sam imala nanu koja je umela da seje, žanje i upali vatru na ognjištu.

Dok je ognjište postojalo.

Trezor Sudnjeg dana otvoren je na zemlji, još ranije, pre velike gladi. U njemu, na tada još severu Evrope, sačuvano je 860.000 uzoraka različitih vrsta semena iz skoro svake zemlje na svetu. Njegov cilj je bio da sačuva važne poljoprivredne useve, poput pasulja, pšenice i pirinča, kao i drugih biljaka u slučaju globalne katastrofe. Pri put je otvoren kada je oštećen, nakon četiri godine građanskog rata u Siriji, glavni bliskoistočni izvor važnih semena u Alepu. Međunarodni centar za poljoprivredno istraživanje suvih oblasti koji se nalazio u Alepu, bio je primoran da se 2012. godine preseli u Bejrut. Međutim, uprkos tom potezu banka semena više nije mogla da ispuni svoju ulogu uzgajanja i distribuiranja semena širom Bliskog istoka. Zbog toga je od Svalbard trezora za semena zatraženo povlačenje 130 od 325 kutija koje su im prošlih godina poslali na čuvanje. Okviran broj semena je 116.000.

Sada je to seme nedostajalo. Seme je bilo prvi putnik u svemir i prvi gost Godzille koji ju je naselio. Ceo Svaldbard je bio ovde.

Bila sam to jutro, u divnom Nojevom kovčegu i mogla sam očarana da posmatram i učestvujem u nastanku novog sveta.

Ja, samo mala žena, bez nadogradnji.

Ulog je bio sve veći.