Šta koji moj Laura? Marina Cvetajeva? Ursula Le Gvin da budem. I Doris Lesing. Možda Beatriče, pa kroz Pakao da Vas vodim umesto Vergilija. Da se smrznete sva trojica. A?

I četvrti izmišljeni. I još dvojica. I još jedan, bedan.

Ne treba nama niko za pisanje, naći ćemo mi inspiraciju i u kamenu, kamenom da se bacimo, da se.

Šta strpljivo, trpljen spašen, gde to ima? Žulja te šta sam rekao neporekao.

Žena je nežna, osetljiva.

Ja jesam.

Poezija, proza, žanrovske odrednice. Arhitektonika rečenice, pauze, trohej, daktil, jamb, slobodni stih, iskliznuće. Pomeranje, nepomerivo.

Umirem nego šta, na krstu ćeš da me nosiš, doživotno u sabranim delima. Nema izlaska, nema zalaska, nema noći i dana.

Krivica dokazana. Pravo na žalbu odbijeno.

Kakav sud bine sudbine, čista desetka, konformizam u filozofiji, jašta. Buka svetine. Tišina nutrine.

Ja šta?

Sudbine i komentari?

Ne čujem ništa.