MOŽEŠ LI NAUČITI SVOJU DUŠU DA OBUJMI JEDNO,
A DA SE NE RASPRŠI?
MOŽEŠ LI STEĆI JEDINSTVENU MOĆ,
A PRITOM ZADRŽATI BLAGOST DETETA?
MOŽE LI SE TVOJ UNUTRAŠNJI VID
PROČISTITI OD SVIH NEČISTOĆA?
MOŽEŠ LI VOLETI LJUDE I VLADATI ZEMLJOM,
A DA TE NIKO NE ZNA?
MOŽEŠ LI, KADA SE KAPIJE NEBA OTVORE I ZATVORE,
DA PRHNEŠ POPUT ŽENKE PTICE?
MOŽEŠ LI JASNOĆOM I ČISTOTOM U SEBI
PRONIKNUTI U SVE NE ČINEĆI NIŠTA?
STVARATI I HRANITI;
HRANITI, A NE POSEDOVATI;
DELATI, A NE VEZIVATI SE;
RAZVIJATI SE, A NE VLADATI;
U TOME SE KRIJE TAJNA ŽIVOTA.

prevela Tao te čing, prvo kinesko filozofsko delo

kod nas nju prevodio, najčešće, Zoran Živković i sam majstor fantastike

Pomen, na moj način