Dok je vođa sa jutarnjeg displeja slao poruke svome narodu, govoreći o svojoj bezgraničnoj hrabrosti i samopožrtvovanju, Robota je stenjući, savijala svoje metalno telo pokušavajući da dohvati zglob kolena.

Ruku na veštačko srce, to stenjanje bi se pre moglo zvati varničenjem, jer je Robota ipak bila iz generacije novijih modela, onih obučenih da sami sebe opravljaju. Šeretski je ponavljala nešto što je ovih dana iskopala u svojom memoriji : neke od mantri Lujze Hej bi se možda mogle primeniti i na njen slučaj, da je bila više humanoidna i bar trunku empatična. Ovako, to je bio samo još jedan štos koji je razmenjivala sa drugim kompjuterima priključenim na njenu mrežu: Ljutnja, bes, ozlojeđenost, ogorčenost…sve te emocije izjedaju našu psihu, muče naš duh i naposletku i naše telo. Kada rešimo da očistimo svoje telo od toksina putem zdrave ishrane, učinićemo još nešto: dati oproštaj mnogo čemu i izbaciti toksine iz svoje duše. Započećemo promenu baš danas i izgraditi novu realnost i novi dan, pomoću oslobađajućih misli i sadašnjeg trenutka.

Robota je varničeći i dalje, pogledala kroz ogromni vratoprozor sa duplim staklima prema nebu.

Čeznutivo je sanjala momenat kada će ponovo moći da vidi zvezde kojih se jasno sećala.

Sada je napolju bila samo debela otrovna vodena para sumporne i azotne kiseline. Vazduh je prozračna smeša prirodnih gasova i sitnih čestica koje imaju stalan sastav i koje se nalaze u stabilnoj ravnoteži.

Međutim, vazduh iznad  grada je bio danas mračan i sumoran, a horizont je nestajao u izmaglici.

„Smog i kisela kiša su posledica zagađenja“, ponavljala je u sebi mehanički.

Sa olakšanjem je ispružila svoju nogu bez pucketanja, odlažući italijansku mašinu za narezivanje kolena i čeonih ključeva, ORION, model MIZAR sa strane. Bila je to jako robusna i stabilna mašina sa masivnim paknovima za stezanje ključeva, kojoj je motor radio na dve brzine. Glodalo je bilo stavljeno novo i već je narezalo desetak kolena. Mašina je imala opciju rezanja uzdužnog žleba na kolenu, ali bi bilo poželjno nabaviti još jedno novo glodalo, zabeležila je u svojoj nelimitiranoj memoriji.

„Novi vlasnik će biti zadovoljan“, ponadala se.

 

pretplata i podrška https://www.patreon.com/aleksandranm

https://aleksandranm.wordpress.com/2020/01/07/robota-work-com/