Pesmu Branka Miljkovića recitujem ja

Branko Miljković je rođen u Nišu 29. januara 1934. godine. Godine 1953. iz Niša je otišao u Beograd na studije filozofije i na Filozofskom fakultetu diplomira 1957. Još kao student (1956) pripadao je grupi neosimbolista. Kada je došao u Beograd Branko je pune tri godine, obilazio redakcije mnogih časopisa ali nije naišao na razumevanje. Prve pesme u Beogradu mu objavljuje Oskar Davičo 1955. u časopisu „Delo“, i time mu otvara vrata ostalih izdavača i stranice brojnih časopisa. Ubrzo potom sledi njegova prva zbirka pesama „Uzalud je budim“ 1956, kojom postiže uspeh kod publike i kritičara, a potom i zbirke pesama: „Smrću protiv smrti“ (zajedno sa Blažom Šćepanovićem, 1959), „Poreklo nade“ (1960), „Vatra i ništa“ (1960), „Krv koja svetli“ (1961).

Njegove rane pesme pokazuju uticaj francuskih simbolista Valerija i Malarmea, kao i Heraklitove filozofije, a književna kritika ga je vrlo brzo, bez obzira na njegovu mladost, svrstala u sam vrh srpske poezije.
Tragično je preminuo u Zagrebu u noći između 11. i 12. februara 1961. godine.

Jedna od njegovih najpoznatijih pesama je Poeziju će svi pisati.

Živeo samo 27 godina! Pravi pesnik!

Evo kako ga vidi Bjelo dugme (obavezno slušaaaaj)

tražiću da mi odzviždite pesmu, ozbiljno!!!

Inspiracija za prvi pismeni zadatak.

Ako Vas zainteresuje…Zanimljiv tekst imate ovde