Možemo lako da se setimo atmosfere i dešavanja na svetskom nivou ali i kod nas na Balkanu,  za vreme ovih vremenskih perioda. Pluton je planeta koja vlada znakom Škorpiona. Za ovaj znak vezujemo sve  bliskoistočne zemlje i arapski narod, tačnije muslimansku religiju. Škorpion je znak koji vlada i dubokim i nesvesnim stanjima i emocijama, pre svega vezuje se za  fatalizam, ali ako mislimo u mundanom ili globalnom smislu, možemo ga povezati za područja koja su pod velikim transgeneracijskim opterećenjem. Balkan lako potpada pod ovu kategoriju, naročito Kosovo, Bosna, Abanija. Od arapskih zemalja naročito  su aktivirane bliskoistočne zemlje jer smo od početka Velike Konjukcije 1982.  godine koja se desila u modernoj istoriji i pala u znak Vage, sudionici velikog kraha i ratova, pustošenja kompletnih zemalja i kultura  počevši od Libana, Iraka, Sirije. Ovaj aspekt, vrlo težak ukoliko se u natalnoj karti aktivira preko ličnih kuća i vladara, govori o potpunom uništenju, do pepela, doma, porodice, unutrašnje strukture osobe zbog velikog upliva transgeneracijskih trauma, kolektivnih dešavanja, progona, etničkih čišćenja. Nažalost, mi smo pod velikim uplivom ovog aspekta, naročito ako pogledamo najskoriju prošlost i dešavanja  koja su nas zadesila od 1980 god. kad god je bio aktuelan ovaj aspekt, a naročito ako napravimo horoskope za važne događaje u našoj istoriji, kao i horoskope država koje su u medjuvremenu nastajale, te jasno možemo videti da smo pod uticajem ovog aspekta tj. da se i kod nas aktiviraju neke teme, koje možemo nazvati karmičkim ili povezati sa dubokom prošlošću naših predaka. Kosovski boj se desio na dan kad su ove dve planete bilo skoro u egzaktnom kvadratu!.

Gospodar Saturn je pomno slušao stojeći na terasi ivice svemira još jedan besmisleni izveštaj njegovih čitača zvezdanih karata.

Noć je bila duboka, modra i hladna, dok su prave, a ne papirne zvezde izveštaja plašljivo treperile na beskraju nebeskog svoda.

Znale su da je samo jedan namršteni pogled Vladara dovoljan da zauvek nestanu.

World eatersi su radili stalno, nije bilo prekida. Samo je bilo pitanje trenutka kada će ih gospodari haosa usmeriti na Vas. Ili na bilo koga .

Gospodar Saturn je zazveketao krunskim nakitom, nameštajući bolje Febin prsten. On se uvek izdvajao.

Saturnovi prstenovi – ima ih bezbroj – sastoje se od nebrojenih čestica veličine prašine pa do desetak metara u prečniku koje kruže oko njega. Većina doživljava Saturnove prstenove kao seriju manjih prstenova, ali to nije tačno, jer stvarnih praznina u prstenu ima tek nekoliko.

Prsteni imaju brojne brazde u kojima gustina čestica dramatično opada: dve su nastale zbog dva meseca koji su tu smešteni, a mnoge druge su nastale usled orbitnih rezonanci sa Saturnovim mesecima.

Sada je sve bilo u neskladu.

Rekao je i dalje zagledan u zvezde: „Kao gospodar karme i vremena, moram li da kažem da od svojih sledbenika očekujem ništa manje nego što očekujem od sebe?“ Grmeo je dok mu se glas silovito širio kroz vreme i prostor:“ Nema ispravki, nema ponovnih pokušaja, nema oproštaja. Nema života posle smrti“.

Čak je i Jupiter zadrhtao, na ove reči, ne mrdajući se.

Pluton se usudio:“Ali..Apokalipsa…“

Saturn se utišao. Prstenovi su se umirili od zveckanja na njegovoj moćnoj ruci.

„Apokalipsa se već dogodila.“ zaključio je kratko. A onda je tiho dodao:“ Sad je samo pitanje kako da je preživimo“.