Pesnički dijalog, prepletaj glasova koji je moguć samo u našem vremenu umrežavanja, želja za tragom u poeziji. Poetika različitosti, mnogoglasje savremenog doba, bio bi kroki nove pesničke zbirke Dragane Ćatić. U zbirci, koju je u Bgd objavio DragSvet, izdavača Svetlane Velimirović, uz naslovnu stranu, kolaže i ilustracije Ljiljane Vojvodić, pojavljuje se dvadeset šest pesnika savremenika, drugova po autorkinom peru. Sve zabeleženo u video i audio formatu. Kakva radost.

https://anchor.fm/aleksandra-nikoli-mati/episodes/Rod-smo–Dragana-ati-e14q6lu/a-a66e3co