Uuu, bu staze i bogaze.

Uuuu, buu.

trice i kučine.

lažni proroci i pričine.

I… da Ti pravo kažem.

Onako, iskreno, ko bratu.

Samo Tebi.

prijateljski.

Šapatom.

Da nigdina ne vidi.

da niština ne čuje.

Ma ne bi ja na Tebe, nikako.

Svakako.

I onako i ovako.

Ako ne laže koza, laže vo.

Ma ja sam svima reko da to nije istina…

Ali, ipak.

ko će ga znati… Možda i jesi.

Ljudi smo, a znaš kako je među ljudima.

vuk na vuka svoje pravo ima.

što se ono kaže.

Rogat. Repat. Nikakav. Tatakav.
Blatnjavac. Iz bare nikao.

Žablji. Bablji. Veštičiji.

„Nebo se  osu zvezdama,

a mračno polje ovcama.

U polju nema čobana“

Jel tako?

Takao?

Nikao?

Oduvao?

Prepukao?

napuvao?

Izmislio?

Ma kaži Ti mi iskreno,

onako, od srca,

šta sam ja Tebi uradio,

pa si takav prema meni?

A?

Ba.

Volim te ja.