Traži se:

jedna ljudska koža, duže vreme korišćena,

čini se neupotrebljiva,

odrana živa klana i preklana

od kapoa, ne od znanja

za jeftine pare, skoro besplatno,

samo pakosti radi

autistično, altruistično,

kao

da se uobruči

svede u projekat

detaljno obrazloži

precizno premeri

koristi ishode i ciljeve

podrži brojke a ne ljude.

Kako će ovakva?

Uči doživotno:

Knjiga je kao pučina

more nepregledno

puno ljubavi.