Održavanje: Imamo problem sa Robotom…

Ironično, dežurni tehničar: Nije ona Jovanka Orleanka. Nije ni MATRIX. Izbrišite joj memoriju. Vratite je na fabrička podešavanja.

pretplata i podrška https://www.patreon.com/aleksandranm

https://aleksandranm.wordpress.com/2020/01/04/robota-testing-testing/