Imate li nešto od poezije?

Nešto od sunca i svetla

i morske pene.

Nešto za tebe, malo za mene?

Zvezdane noći, posebne.

Imate li nešto u stihu?

Nešto od čega će duša da peva,

nešto od čega se lepše sneva,

nešto ko lahor meko

i za onog što je tamo daleko .

Imate li nešto u rimi, molim,

nešto što će te ugrejati

razvejati, opiti, otvoriti sasvim

svojim raskošnim srcem golim.

Imate li nešto patetično malo,

asinhrono i starinsko,

a ipak tako drago i tako blisko.

Imate li nešto od poezije, pitam

da zastanem, predahnem

da konačno prestanem da skitam.*

*Dok sam čitala Čingiza Ajtmatova „I duže od veka traje dan“