🌝🍁🐾🤖🎃🌌🍃

Kasnije, pas i ja smo se grljakali sa tri divne, bele, treperave breze, koje su takođe izašle u šetnju. Razvedrilo se, dok je veliki mesec naslućivao krasan početak novembra, pun svetla.