Probudila sam se sa osećanjem olakšanja, koje se u trenutku pretvorilo u užas: i dalje sam bila na istom brodu. I dalje sam bila u kavezu, iako udobno smeštena i očišćena. Nisam se kupala u izlučevinama, to je bilo jasno. Nisam se usudila da se pomerim.

Rimska-dodekaedara

Jedva sam i disala. Bila sam očajna. Gde su nestali moji spasioci? Gde je bio jebeni dodekaedar? Velika zemlja? Alfa? Crni?

Počela sam da plačem od osećaja nemoći.

Posle izvesnog vremena, morala sam da se pomerim. Iste sekunde, oglasio se alarm, nepodnošljivi zvuk koji je javljao da sam budna. Zatvorila sam oči brže-bolje.

U kavez je ušao neko i stao mi iznad glave. Odjednom sam osetila ogromnu njušku kako me blago i nežno dotiče po nosu.

Osetila sam i sreću: Crni!

Otvorila sam oči. Iznad mene je stajao Alfa smeškajući se. Crni me je i dalje ljubio svojom ogromnom njuškom. Zidovi su bili razmaknuti i video se svemir u svoj njegovoj nezamislivoj punoći i raskoši.

Raširila sam oči: „Šta je ovo“, šaputala sam iznemoglim glasom koga odavno nisam koristila.

„Idemo na zemlju, bebi. Spašavamo svet.“ rekao je Alfa.

„Dobro došla kući, Alexa“, rekao je još.

ceo roman ovde

početak ovde

prva petlja rukavac ovde 

druga petlja ruka boga ovde