Kako da ne! Promatrač promatra fotografiju na dva načina; kroz studium i kroz punctum. Studium je način promatranja fotografije tako da spectator uviđa namere operatora te ih on odobrava i shvata. Punctum pak ometa studium. Punctum je ubod, slučaj u fotografiji koji se tiče spectatora, onaj način na koji spectator individualno doživljava fotografiju.  Dakle, fotografiju je moguće gledati donekle objektivno kroz studium ili donekle subjektivno kroz punctum. I jedno i drugo gledanje fotografije je legitimno, dozvoljeno i poželjno.

Ma kako da ne! U našem studiju radimo analizu forme, sintezu forme, analizu odnosa sadržaja i forme, te se osvrćemo i na ostalo. Rukopis, ideju, koncept, tehničku izvedbu, estetsku vrednost, funkcionalnost, asocijativnost, poticajnost, originalnost, subjektivni doživljaj. S v e…

Mi smo majstor! Ima da Vas fotografišemo u takvoj gami, da Vas ni rodjena majka neće prepoznati, ono što se kaže…

Ma mi kad nekog uzmemo u ruke, ne puštamo ga dok ga ne pretvorimo…

Neće se videti ni da niste baš…Ma znate šta mislim. Pa neću reći. Ne, ne, odbijam da kažem. Anyway, dosta je bilo linearnog razmišljanja i tekstolatrije. Ko još čita? Par zanesenjaka, otprilike. Samo idolatrija. Sliku svoju ljubim…U ovom slučaju…Vašu.

Šta ako je redundantna? Pa šta! Ne mora sve da bude orginalno! Živela simulacija!

Ko da se identifikuje sa orginalom. Pih!

Ma ne brinite za levu stranu. Svi su asimetrični. Neće se videti ožiljak na tom obrazu.

Nije strašno. Ma nije! Ma nisam rekao da nemate obraz. To samo Vi vidite,  razumete. Nije fotografija 3D. Ma te gluposti ne priznajemo. Svet je crno beli. Možda sepija.

Što kažete nije. Kako to? Nemojte mučiti glavu time…

Na našim fotografijama bićete osoba od značaja.

I nikada nećete umreti.